مقاله تجلي فضاي جمعي در سکونتگاه هاي روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تجلي فضاي جمعي در سکونتگاه هاي روستايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روستا
مقاله تعاملات اجتماعي
مقاله فضاي جمعي
مقاله خاطرات جمعي
مقاله گره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي الحسابي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: نگارش نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روستا، اين مامن نخستين تجارب يکپارچگي تاريخ حيات بشري، محيطي است که زندگي در آن جريان دارد و جريان زندگي، در تعادل بين انسان و طبيعت در حال گذار است. سادگي روابط افراد جامعه روستايي از يک سو و تلاش همگاني آنان در عرصه توليد از سوي ديگر، موجب ايجاد تفاوت هايي ميان زندگي و به تبع آن کالبد روستاها با شهرها شده است. روستاهاي سرزمين ما نه براي تبديل شدن به شهر (بر اثر افزايش جمعيت)، که به عنوان محلي براي توليد و مکاني براي پشتيباني از شهر و مکمل آن در عرصه ها و ابعاد مختلف ايجاد شده اند.
خصوصيات کالبدي روستاها، تحت تاثير دو گروه کلي، عوامل مرتبط با محيط (طبيعت) و انسان شکل گرفته و تکامل يافته است. انسان ها بر اساس تجربه و خرد جمعي، روستاها را به گونه اي که نيازهاي آنها را تامين سازد، شکل داده اند. فضاهاي جمعي، از سرپناه هاي ساده انساني در جوامع اوليه و يا آتش مقدسي که برگرد آن جمع مي شدند، آغاز گرديد و با گسترش روابط اجتماعي، اين فعاليت ها در انواع فضاها نظير خانه، معبد، بازار، کوچه، ميدان و … گسترش پيدا کرد. در واقع هر يک از اين فضاها ظرفي براي فعاليت هاي اجتماعي به شمار مي آيد.
در نوشتار حاضر ابتدا به بررسي مفهوم فضاي جمعي و اهميت آن در روستا پرداخته و عوامل موثر در شکل گيري فضاهاي جمعي را مورد بررسي قرار مي دهيم، در نهايت به بررسي مفاهيم و مصاديق فضاهاي جمعي در روستا ميپردازيم.