مقاله تجلي معاد و مسايل آن در شعر فارسي از مشروطه تا انقلاب اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در بهارستان سخن (ادبيات فارسي) از صفحه ۷۰ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تجلي معاد و مسايل آن در شعر فارسي از مشروطه تا انقلاب اسلامي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيامت
مقاله روح
مقاله فرخي يزدي
مقاله پروين اعتصامي
مقاله نيما
مقاله طاهره صفارزاده
مقاله نعمت ميرزازاده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعاعي يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به حيات بعد از مرگ يا معاد از نگاه شاعراني چون فرخي يزدي، ميرزاده عشقي، پروين اعتصامي، نيما يوشيج، طاهره صفارزاده و نعمت ميرزازاده پرداخته است.
در اهميت معاد اين نکته کافي است که گفته شود: معاد يکي از اصول اديان توحيدي بوده، در دين اسلام نيز به عنوان يکي از اصول جهان بيني به شمار مي آيد. و ايمان به عالم آخرت، شرط مسلماني است و هر کسي که اين ايمان را از دست بدهد و آن را انکار کند از زمره مسلمانان خارج است. از اين روي پرداختن به بحث معاد نيز داراي اهميتي خاص است. شاعران در اداوار شعر فارسي با شدت و حدت خاصي به بحث معاد در آثار خود پرداخته اند اما در دوره مشروطه و پهلوي، جامعه دچار تغيير و تحول اساسي در مسايل اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و عقيدتي گرديد که مي توانست در شعر فارسي اين دو دوره تاثير بگذارد. حال در اين مقاله بر آنيم تا نشان دهيم که تحولات جامعه در باور شاعران مذکور به اصل معاد چه تاثيري داشته است. آيا شاعران مذکور که دوره مشروطه و پهلوي را تجربه کرده اند با تحولات صورت گرفته، دچار تحول در بينش خود به مساله معاد شده اند يا اين که تاثيري در باور آنها نداشته است؟