سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوراله میرغفاری – استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدجمال الدین خواجه الدین – دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اص

چکیده:

باطله های معدنی حاوی فلزات سنگین از منابع مهم آلوده کننده محیط زیست می باشند. گیاهان هیپراکیمولاتور (Hyperaccumulator) توانایی زیادی در جذب و انباشت فلزات سنگین در اندامهای خود را دارند و می توان از آنها برای پاکسازی خاکهای آلوده استفاده نمود (phytoremediation) . در این تحقیق میزان سرب، رووی و کادمیوم در خاک، ریشه و اندام هوایی تعدادی از گونه های گیاهی طبیعی و کاشته شده بر روی باطله های معدن سرب و روی ایرانکوه در اصفهان تعیین گردیده است. میانگین غلظت کل سرب، روی و کادمیوم در خاک به ترتیب ۴۴۳۱/۲، ۴۹۲۰/۸ و ۳۶/۹ میلی گرم بر کیلوگرم بود. نتایج نشان داد که گونه Chenopodium album L. دارای بیشترین میزان جذب سرب در اندام هوایی ترتیب با ۳۱۶۵ و ۱۳/۹ میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک صورت گرفته است.