مقاله تجمع كادميوم، مس و آهن در بافت هاي ماهي شبه شوريده (.Johnius belangerii (C در سواحل شمالي خليج فارس (بندر ديلم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تجمع كادميوم، مس و آهن در بافت هاي ماهي شبه شوريده (.Johnius belangerii (C در سواحل شمالي خليج فارس (بندر ديلم)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خليج فارس
مقاله فلزات سنگين
مقاله ماهي شبه شوريده
مقاله Johnius belangerii

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دورقي عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كوچنين پريتا
جناب آقای / سرکار خانم: نيکپور يداله
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالقرنين حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صفاهيه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري علي آبادي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعه حاضر غلظت فلزات سنگين کادميوم، مس و آهن در بافت هاي عضله، آبشش و کبد ماهي شبه شوريده در آبهاي سواحل بندر ديلم در استان بوشهر به مدت يک سال از شهريورماه ۱۳۸۵ تا پايان مردادماه ۱۳۸۶ به صورت فصلي به منظور مقايسه با استانداردهاي جهاني و آگاهي از سلامت ماهي براي مصارف انساني اندازه گيري شد. ماهي شبه شوريده مورد مطالعه توسط تور ترال صيد شده و نمونه برداري از ماهيان به صورت تصادفي انجام گرفت. ماهيان از نظر طولي به سه گروه A،B  و C تقسيم گرديدند و بافت هاي آبشش، عضله و کبد برداشت شد. نمونه ها توسط اسيد غليظ هضم و توسط دستگاه جذب اتمي آناليز شدند. نتايج نشان داد كه ميزان غلظت فلزات سنگين در بافت هاي آبشش، عضله و کبد ماهيان در فصول مختلف سال اختلاف معني داري را نشان داد. بيشترين غلظت کادميوم، مس و آهن در بافت کبد ماهيان و کمترين غلظت آنها در بافت عضله مشاهده شد. ميزان غلظت فلزات سنگين از پاييز به سمت زمستان روند کاهشي و از زمستان به سمت بهار و تابستان روند افزايشي نشان داد و اين حالت براي هر سه فلز صادق بود که مي تواند ناشي از تغييرات فصلي و درجه حرارت باشد. غلطت کادميوم در ماهيان از حد مجاز جهاني NHMRC،WHO  و MAFF بيشتر و غلظت مس و آهن از حد مجاز جهاني کمتر بود، به طوري که ميزان فلز کادميوم در بافت عضله ماهيان منطقه ديلم (۰٫۳۴±۰٫۰۹ mg/g) به طور معني داري بيشتر از استانداردNHMRC  (0.05 mg/g)، (۰٫۲ mg/g) WHO و(۰٫۲ mg/g) MAFF  بود.