مقاله تجمع ماده خشک در اندام هاي هوايي آفتابگردان در تداخل با تاج خروس ريشه قرمز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تجمع ماده خشک در اندام هاي هوايي آفتابگردان در تداخل با تاج خروس ريشه قرمز
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تاج خروس
مقاله تجمع ماده خشک
مقاله رقم
مقاله صفات فيزيولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف اندازه گيري تجمع ماده خشک در اندام هاي هوايي آفتابگردان در تداخل با تاج خروس ريشه قرمز آزمايشي در تبريز استفاده از طرح افزايشي به صورت فاکتوريل با رقم آفتابگردان آذرگل، هايسان و آلستار، تراکم تاج خروس (۸٫۳، ۲۵ و ۴۱٫۷ بوته در متر مربع) و زمان سبز شدن تاج خروس همزمان، ۱۵ و ۳۰ روز بعد از سبز شدن آفتابگردان اجرا شد. نتايج نشان داد که با افزايش ۳۳٫۴ بوته تاج خروس به هر متر مربع، عملکرد بيولوژيک آفتابگردان به ترتيب در سه رقم حدود ۴۰، ۶۵ و ۷۳ گرم در متر مربع در زمان اول سبز شدن افزايش يافت. اثر هر واحد تراکم تاج خروس بر بيوماس برگ آفتابگردان در سطوح پايين تراکم بيشتر از سطوح بالاي آن بود. سهم برگ از بيوماس کل توسط تيمارهاي مورد مطالعه زياد تحت تاثير قرار نگرفت. رقم آذرگل توانست حضور ۸٫۳ بوته تاج خروس را در ۳۰ روز پس از سبز شدن بدون کاهش معني دار در وزن خشک ساقه تحمل کند، ولي اثر اين تيمار در دو رقم ديگر کاهش معني دار ايجاد کرد. با افزايش تراکم و زودتر سبز شدن تاج خروس، وزن خشک طبق در سه رقم مورد مطالعه کاهش يافت.