سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدجلال طباطبائی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

ازت معدنی به دو فرم نیترات یا آمونیوم جذب گیاه می گردد و در فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه شرکت می کند. از آنجاییکه نیترات یکی ازمواد سمی برای انسان شناخته شده است جذب زیادی و تجمع آن در قسمتهای خوراکی گیاهان به خصوص سبزیجات سلامتی انسانها و حتی دامها را تهدید می ناید. عوامل متعدد در تجمع این آنیون در گیاه نقش دارد که به طور خلاصه در این مقاله بررسی خواهد شد. طی ارزیابی که از غلظت نیترات در سبزیجات در پائیز ۱۳۸۳ در شهرستان تبریز صورت گرفت،غلظت نیترات درسبزیجات برگی مثل شاهی، مرزه و کرفس بالاتر از ۲۹۰۰ میلی گرم در کیلوگرم وزن تر گیاه، در سبزیجات غده ای مثل پیاز از همه بیشتر درحدود ۲۴۰۰ میلیگرم در کیلوگرم و سبزیجات میوه ای مثل لوبیابادمجان حدود ۲۷۰ میلیگرم در کیلوگرم بود.
در آزمایش دیگر به منظور کاهش نیترات در کاهو حدود یک هفته قبل از برداشت غلظت ازت در محلول غذایی کاسته شد و نتایج مشخص نمود که حداقل ۲ تا ۳ روز زمان لازم است تا غلظت نیترات در برگها ۵۰ درصد کاهش یابد. همچنین در آزمایش دیگر با فیلتر های رنگی مشخص گردید که فیلتر رنگ روشن و قرمز سبب کاهش نیترات در برگکاهو شدند . به طور کلی عوامل متعدد مثل شرایط محیطی، انتروژنی گیاه، گونه گیاهی، مقدار ازت درمحیط ریشه در غلظت نیترات در اندامهای هوایی موثر می باشند.