مقاله تجهيز تراكتور مسي فرگوسن (MF-285) به حسگرهاي اندازه گير فراسنجه هاي عملكردي تراكتور و ادوات جهت استفاده در كشاورزي دقيق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: تجهيز تراكتور مسي فرگوسن (MF-285) به حسگرهاي اندازه گير فراسنجه هاي عملكردي تراكتور و ادوات جهت استفاده در كشاورزي دقيق
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد تراکتور
مقاله دور موتور
مقاله سرعت پيشروي
مقاله لغزش
مقاله مصرف سوخت
مقاله دينامومتر اتصال سه نقطه
مقاله کشاورزي دقيق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همت عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نوري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان صراف محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجهيز تراكتورها به ابزارهاي اندازه گير جهت پايش و ثبت تغييرات مكاني عملكرد تراكتور و ادوات در حين عمليات مزرعه اي، مي تواند بهره وري و بازده استفاده از آنها را بالا برد. در قالب كشاورزي دقيق، از اين اطلاعات مي توان براي تهيه نقشه تغييرپذيري مكاني فراسنجه ها و يافتن رابطه آنها با تغييرات در ويژگي هاي (بافت، رطوبت و درجه فشردگي) خاك در سطح مزرعه استفاده نمود. هدف از اين تحقيق، اندازه گيري و ثبت پيوسته فراسنجه هاي عملكردي تراكتور و ادوات از طريق تجهيز يك تراكتور به ابزار اندازه گير بود. يك دستگاه تراكتور مسي فرگوسن مدل ۲۸۵ به حسگرهاي اندازه گير سرعت پيشروي، دور موتور و چرخ ها و مصرف سوخت تراكتور، و مقاومت كششي ادوات متصل به آن، باضافه گيرنده سامانه مكان ياب جهاني (GPS) تجهيز شد. بمنظور نمايش و ثبت پيوسته مقادير اندازه گيري شده توسط حسگرها، يك سامانه جمع آوري رقمي اطلاعات طراحي و ساخته شد. علاوه بر واسنجي تمامي حسگرها، دستگاه دينامومتر اتصال سه نقطه اي كه قبلا در گروه ماشين هاي كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان ساخته شده بود واسنجي ديناميكي (مزرعه اي) گرديد. مقايسه سرعت چرخ هاي تراكتور با چرخ پنجم به ترتيب نشانگر لغزش و سرش چرخ هاي محرك عقب و غير محرك جلو بود. نتايج نشان داد كه چرخ پنجم و چرخ هاي غير محرك جلو براي اندازه گيري سرعت پيشروي تراكتور مناسب هستند. اگرچه گيرنده سامانه مكان ياب جهاني در بيشتر مواقع سرعت پيشروي را با دقت نشان داد، ولي احتمالا به علت موانع موجود در دو طرف مسير آزمايش و نوع گيرنده، پرش هايي در مقادير ثبت شده وجود داشت كه كاربرد آن را براي اندازه گيري پيوسته سرعت پيشروي تراكتور زير سوال برد. دورسنج القايي استفاده شده، دور موتور تراكتور را با دقت يك دور در دقيقه اندازه گيري نمود. سو خت سنج اثر – هال نصب شده روي تراكتور با دقت ۰٫۱ ليتر در دقيقه مصرف سوخت تراكتور را در دورهاي مختلف موتور نشان داد. واسنجي ديناميكي (مزرعه اي) دينامومتر اتصال سه نقطه نشان داد كه روش دو تراكتوري براي اندازه گيري مقاومت كششي ادوات سوار با خطا همراه بوده و فقط تخميني از مقاومت كششي ادوات را تامين مي كند. سامانه جمع آوري اطلاعات طراحي شده قادر به جمع آوري داده ها با دقت كافي از كليه حسگرها بوده و علاوه بر نمايش آني اطلاعات بر صفحه نمايشگر، آنها را در يک فايل متني براي تحليل هاي بعدي ثبت مي نمود. تراکتور تجهيز شده آماده جمع آوري داده هاي مکاني فراسنجه هاي عملکردي تراکتور و ادوات متصل به آن به منظور تهيه نقشه تغييرپذيري مکاني آنها مي باشد.