سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی تمسکنی – کارشناس مدیریت صنعتی- مدیر سیستم نگهداری (۳M) و پیاده سازی نت نیروی دریایی

چکیده:

با توجه به رشد سریع کشورهای پیشرفته و تخصصی شدن هرچه بیشتر تجهیزات و نیاز کشورهای درحال توسعه به استفاده از تجهیزات پیشرفته برای افزایش توان تولید ، وارد شدن در م یدان رقابت و رسیدن به خودکفایی ، استفاده مطلوب و بهینه از تجهیزات وارد شده و اعتبارات هزینه شده و جلوگیری از ایجاد حلقه های وابستگی توسط کشورهای صادر کننده، ضروری است کارشناسان کشورهای در حال توسعه به تمام موارد فنی و بکارگیری و پشتیبانی ورود یک تجهیز به سازمان توجه باشند .