سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

نسرین رمضانی – کارشناس ارشد تربیت بدنی و امور ورزشی دانشگاه الزهرا
جواد مهربانی – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده:

نسل ها همواره تمایل دارند امور شخصی خود را به صورت مستقل انجام دهند. از سویی، برخی افراد در سطح جامعه وجود دارند که برای انجام کارهای روزمره خود محدودیتهایی دارند. این نقش از جامعه به علت کم توانایی های جسمی و نابسامانی و عدم انطباق فضاهای شهری با نیازهای آنها، امکان حضور فعال در شهر را ندارند و این موضوع در بلند مدت موجب بروز خسارت های اجتماعی و اقتصادی فراوانی میشود.
بسیاری از فعالیت های روزانه برای تسهیل امر زندگی است. اما فعالیت های ورزشی و تفریحی در کنار کارهای شخصی می تواند موجب افزایش سلامتی و شادابی شود. استفاده از استخرهای شنا یکی از راه های سلامتی و شادابی، به ویژه برای افراد دارای محدودیت حرکتی است.
به نظر می رسد مدیریت مناسب و تجهیز استخرها و محل های شنا، به ویژه در محیط هایی برای جانبازان و معلولین موجب مشارکت بیشتر آنها در فعالیت های ورزشی و به دنبال آن افزایش سطح سلامت جامعه و ارتقای روحیه خود باوری، اعتماد به نفس و همچنین نشاط و سرزندگی این نیروی فعال جامعه خواهد بود. از این رو مقاله حاضر قصد دارد با ارائه پیشنهاداتی مناسب به مسئولین، استخرهای شهری را تجهیز و در شرایط بهینه قرار دهد.