مقاله تحريري نو از چيستي تصديق در نزد منطق دانان مسلمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تحريري نو از چيستي تصديق در نزد منطق دانان مسلمان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصور
مقاله چيستي تصديق
مقاله معني
مقاله تمايز جمله قضيه
مقاله ويژگيهاي قضيه
مقاله حکم
مقاله اعتقاد
مقاله گرايشهاي قضيه اي
مقاله معرفت شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسيان چالشتري محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين مباحث معرفت شناسي در ميان فيلسوفان مغرب زمين، در دو سه دهه اخير، گفتگو در باب چيستي «علم قضيه اي» بوده است. درباره چيستي اين علم در مغرب زمين ديدگاه ها و نظريات متعدد و متنوعي وجود دارد. نظريه رايج در ميان معرفت شناسان اين علم را اعتقاد صادق موجه مي داند. حکيمان و منطق دانان مسلمان اين قسم از علم را اصطلاحا «تصديق» ناميده اند. ديدگاه حکيمان و منطق دانان مسلمان هم در باب چيستي تصديق يکسان نيست. گروهي تصديق را از سنخ اعتقاد مي دانند، گروهي از مقوله تصور، و گروهي هم آن را ترکيبي از هر دو مي دانند، برخي تصديق را بسيط مي دانند، و برخي ديگر هم مرکب. نويسنده بر آن است که يکي از عوامل اصلي اختلاف نظر منطق دانان مسلمان پيرامون چيستي تصديق در آميختن احکام تصديق و قضيه با يکديگر است. در اين مقاله بر آن نيستيم تا راه حلي قطعي براي چيستي تصديق ارایه نماييم، بلکه مي کوشيم با بهره گيري از مباني معني شناختي و معرفت شناختي مورد قبول اين منطق دانان، با رفع ابهامات، فهم بهتري از اين مساله به دست دهيم.