مقاله تحريک لايه مرزي آشفته توسط جت و ويک و اثر آن بر ضريب انتقال حرارت از صفحه تخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تحريک لايه مرزي آشفته توسط جت و ويک و اثر آن بر ضريب انتقال حرارت از صفحه تخت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحريک لايه مرزي
مقاله جت و ويک
مقاله روش عددي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كهرم محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ظفرمند بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فرهبد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر گذاري بر رفتار لايه مرزي با هدف تغيير ساختار آن و تغيير ضريب انتقال حرارت از موضوعات قابل توجه محققين انتقال حرارت است. روش هايي مانند مکش، دمش، ايجاد زبري و غيره از موضوعات مشابهي هستند که در گذشته مورد توجه بوده اند. در اين تحقيق يک چهار گوش در درون يا مجاورت لايه مرزي آشفته قرار مي گيرد و جريان اطراف خود را تحت تاثير قرار مي دهد. به دليل تشکيل نقطه سکون، تشکيل جت و ايجاد وِيک در پشت جسم و نفوذ اثر اين پديده ها به درون لايه مرزي، شکل کلاسيک توزيع سرعت و انتقال ممنتوم و انرژي تحت تاثير قرار مي گيرند. به عبارت ديگر لايه مرزي تحريک مي شود و انتظار مي رود ميزان انتقال حرارت نيز تغييريابد. در اين تحقيق نشان داده مي شود که نقطه سکون از عوامل کاهش و در مقابل آن، جت و وِيک از عوامل موثر بر افزايش ضريب انتقال حرارت هستند. هم چنين ديده مي شود که اثر ترکيبي سه پديده فوق در تحريک ضريب انتقال حرارت از صفحه تخت، و هم چنين تغيير نسبت ابعادي چهار گوش و فاصله چهار گوش از صفحه تخت هر يک در ميزان تحريک موثر مي باشد. در پايان نتيجه گيري مي شود که نقطه سکون عامل کاهش، و جت و وِيک از عوامل افزايش ضريب انتقال حرارت از صفحه تخت بوده اند.