سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس قدیمی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیئ

چکیده:

قلب هر طرح کنترل کننده PWM بدون شک استراتژی سوئیچ بکار رفته برای تولید لبه های سوئیچ موج کنترل است.
در این تحقیق از روش مدولاسیون پهنای پالس با استفاده از روش بهبود یافته نمونه برداری منظم نامتقارن به منظور کنترل عملکرد یک موتور القایی سه فاز استفاده شده است. در این روش به شکل موج مرجعقبل از نمونه برداری، درصدی از هارمونی سوم اضافه شده، سپس با موج کریر مقایسه گردیده و موج مدولاسیون پهنای پالس مربوطه بدست می آید.
از مهمترین مزایای روش مورد استفاده کم کردن اعوجاج هارمونی جریان در کاربردهای درایور و اینورتر می باشد. این روش در نرم افزار MATLAB مورد بررسی قرار گرفته و همچنین به طور عملی در مورد یک موتور القایی سه فاز اعمال شده و با روش نمونه برداری منظم نامتقارن مقایسه گردیده، نتایج حاصل بیانگر کاهش اعوجاج هارمونیکی در شکل موج جریان و مشابهت نتایج عملی و شبیه سازی است.