سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمودرضا سمیعی زفرقندی – کارشناس ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک ، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

طی چند دهه اخیر با توجه به افزایش حجم داده ها و اطلاعات در سازمانها و نظر به لزوم استفاده صحیح و موثر از این اطلاعات در جهت صدور تصمیمات صحیح و مفید ، نظر مدیران به ابزار دانش جلب شده است . مدیریت دانش در بر گیرنده روشهایی است که سعی بر به خدمت گرفتن اطلاعات در جهت اهداف سازمان ذیربط دارد . با استفاده از مدیریت دانش امکان دستیابی و انتقال سریع و گسترش دانش در سیستم فراهم می شود . مدیریت دانش در قسمتهای مختلف کسب و کار الکترونیکی از جمله مدیریت زنجیره تامین موثر خواهد بود . امروزه با پیشرفت فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی ( RFID )، راهی نو در جهت مدیریت زنجیره تامین فراهم آمده است. انتقال اطلاعات در برچسبهایRFID، از طریق امواج رادیویی و توسط یک دستگاه قرائتگر حاصل می شود . این برچسبها ممکن است به یک محصول ، جعبه و یا کانتینر متصل شوند و اطلاعات آنها در سیستمهای مدیریتی کالا دارای فوایدی نظیر بالا بردن بازدهی،کاهش خطا، پیگردی دقیق کالا و مدیریت موجودی خواهد بود و نسبت به سیستمهایی نظیر بارکد از توانمندی بیشتری برخوردارند.