سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش شهر برتر، طرح برتر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نگار جعفری –

چکیده:

بشر امروزی در سایة پیشرفت تکنولوژی توانسته موانع زیادی را کنار زند و به حقایق فراوانی دست یابد اما در این میان مشکلات و مسائل او پیچیده‌تر شده است.بسیاری از معضلاتی که وی با آن‌ها روبه‌روست در ارتباط با زندگی شهرنشینی او می‌باشند.به طوری که سکونت در شهر برای انسان مشکلاتیاز قبیل اضطراب ،نگرانی از آینده و آوارگی را به ارمغان آورده است. از سوی دیگرتوسعه شهرنشینی سبب بروز معضلات دیگری مانند از بین رفتن طبیعت بکر شده‌ است . تخریب طبیعت نیز علاوه بر آسیب‌هایی که ازلحاظ فیزیولوژی و جسمانی برای او به ارمغان آورده، معضلات روانی را نیز به مشکلات وی اضافه کرده است . بنابراین در چنین شرایطی توجه بهشرایط عاطفی و روانی جامعهلازم و ضروری می‌باشد و بدیهی است یکی از راه‌هایغلبه براین مشکلات بهبود شرایط زندگی و محیط سکونت انسان می‌باشد.در این نوشتار نگارنده سعی دارد ‌به بررسی برخی راهکارهایعملی در جهت کاربرد عناصر طبیعی در فضای شهری بپردازد و در روند دستیابی به‌این راهکارها به بررسی جایگاه طبیعت در شهرسازی ایران نیز پرداخته‌است تا بتواند با استفاده از الگوهای اصیل ،راهکارهایی هماهنگ با فرهنگ ایرانی پیشنهاد نماید. بی تردید ارائه این راهکارها در طراحی فضاهای شهری می‌تواند منجر به خلقفضایی ازلی و در خور روح آرام ایرانی شود.