مقاله تحقق کفالت رياست جمهوري در حقوق ايران با نگاهي به حقوق فرانسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۹۷ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: تحقق کفالت رياست جمهوري در حقوق ايران با نگاهي به حقوق فرانسه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کفالت
مقاله رييس جمهور
مقاله قانون اساسي
مقاله ايران
مقاله فرانسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه، پايان دوره رييس جمهور يا اموري ديگر از اين قبيل، عوامل تحقق کفالت رياست جمهوري در ايران به شمار مي روند. فوت رييس جمهور در فرانسه از مصاديق غياب محسوب مي شود. عزل رييس جمهوري ايران با سازوکارهاي قضايي و سياسي و عزل رييس جمهوري فرانسه فقط توسط پارلمان در قالب ديوان عالي امکان پذير است. استعفاي رييس جمهوري ايران نيازمند پذيرش رهبري است اما رييس جمهوري فرانسه بدون نياز به پذيرش مقام يا نهادي خاص مي تواند از سمت رياست جمهوري کناره گيري کند. غيبت رييس جمهور در ايران با غياب وي در فرانسه متفاوت است. غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهوري را مي توان از مصاديق مانعيت در فرانسه دانست. قانون گذار اساسي ايران با تعيين “اموري ديگر از اين قبيل” تمام موارد غياب يا مانعيت قطعي را در زمره عوامل تحقق کفالت رييس جمهور قرار داده است.