سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا یزدی زاده – دانشگاه صنعت آب و برق
کار ولوکس – دانشگاه تهران

چکیده:

تئوری منطق فازی، هوش مصنوعی و سیتمهای کارشناس از موضوعات مهمی است که امروزه در مراکز تحقیقاتی بدان پرداخته می گردد و رفته رفته زمینه های کاربردی شدن آن به شکل فراگیر و گسترده در سیتمهای مختلف پردازش اطلاعات و غیره را فراهم می سازد . در این میان استفاده از تکنیکهای فوق در کنترل سیستمها زمینه مساعدی را برای کاربردی شدن آن مفاهیم ایجاد می نماید، خصوصاً آنکه مسئله کنترل سیستمهای پیچیده و بزرگ بصورت زمان حقیقی مستلزم استفاده از آن تکنیکها و الگاریتم های تکراری برای اجرای آن می باشد . این مقاله به روش تحقق سخت افزاری یک کنترل کننده هوشمند استنتاجی با استفاده از آرایه های سیستولیک خواهد پرداخت همانطوریکه در بخشهای آتی خواهد آمد استفاده از آرایه های سیستولیک با استفاده از خواص آن ( پردازش موازی و خط لوله ای ) امکان کنترل یک پروسه بصورت زمان حقیقی را ممکن می سازد .