سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس قدیمی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیا
زکی بیاگویی – عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان گروه برق

چکیده:

قلب هر طرح کنترل کننده PWM بدون شک استراتژی سوئیچ بکار رفته برای تولید لبه های سوئیچ موج کنترل است.
در اینتحقیق از روش مدولاسیون پهنای پالس با استفاده از روش بهبود یافته نمونه برداری منظم نامتقارن به منظور کنترل عملکرد یک موتور القایی سه فاز استفاده شده است. در اینروش به شکل موج مرجع قبل ازنمونه برداری ، درصدی از هارمونی سوماضافه شده، سپسبا موج کریر مقایسه گردیده و موجمدولاسیون پهنای پالس مربوطه بدست می اید.
از مهمترین مزایایروش مورد استفاده، کم کردن اعوجاج هارمونی جریان درکاربردهای درایور و اینورتر می باشد.
این روش در نرمافزار MATLAB مورد بررسی قرار گرفته و همچنین به طور عملی در مورد یک موتور القایی سه فاز اعمال شده و با روش نمونه برداری منظم نامتقارن مقایسه گردیده ، نتایج حاصل بیانگر کاهش اعوجاج هارمونیکی در شکل موج جریان و مشابهت نتایج عملی و شبیه سازی است.