مقاله تحقيقات آزمايشگاهي در تعيين اشباع درجا سيالات در مخازن كربناته شكافدار سازند آسماري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نفت از صفحه ۵۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تحقيقات آزمايشگاهي در تعيين اشباع درجا سيالات در مخازن كربناته شكافدار سازند آسماري
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفوذپذيري نسبي با اشعه ايكس
مقاله سيلاب زني
مقاله جبهه پيش رونده سيال
مقاله اشباع درجا
مقاله سي تي اسكن
مقاله ترشوندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري حسام الوكي
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم زاده عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ولي جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نفوذپذيري نسبي در مطالعات مهندسي مخازن و وابستگي آن به عوامل فيزيكي متعدد داراي اهمييت خاصي است و اندازه گيري آن از مباحث مهم آزمايش هاي ويژه مغزه مي باشد. تعادل در جبهه پيش رونده سيال تزريقي در فرايند سيلاب زني و شناسايي اثر موئينگي در نقطه انتهايي مغزه در آزمايش هاي نفوذپذيري نسبي از اهميت ويژه اي برخوردار است. براي اين منظور استفاده از روش هاي اندازه گيري اشباع درجا سيالات درون مغزه در طول زمان آزمايش سيلاب زني ضروري است. همچنين ايجاد شرايط دما و فشار مخزن و استفاده از نفت مخزن در آزمايش هاي مغزه سبب مي شود تا اطلاعات واقعي تر براي استفاده در مدل هاي مخزن در اختيار مهندسين مخزن قرار بگيرد. در اين تحقيق با هدف تعيين اشباع درجا سيالات در فرايند سيلاب زني در شرايط مخزن، ۴ نمونه پلاگ از سنگ مخزن سازند آسماري انتخاب شد و مقاطع نازك آنها به منظور شناسايي كامل ليتولوژي و بافت سنگ مخزن مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با استفاده از دستگاه هاي اندازه گيري نفوذپذيري نسبي در شرايط محيط، اشباع ميانگين سيالات در طول مغزه با اندازه گيري حجم سيالات خروجي در فرايند سيلاب زني تعيين و منحني هاي نفوذپذيري نسبي آنها رسم شد. در مرحله بعد با استفاده از دستگاه اندازه گيري نفوذپذيري نسبي پرتو ايكس، آزمايش هاي نفوذپذيري نسبي در شرايط مخزن انجام شد و ميزان اشباع درجا و ميانگين با اندازه گيري شدت پرتو ايكس عبوري از نمونه مغزه، تعيين و نتايج حاصل از دو آزمايش نفوذپذيري نسبي در شرايط محيط و مخزن با يكديگر مقايسه شدند كه در كليه آزمايش ها از نفت خام مربوط به سازند آسماري استفاده شده است.