مقاله تحقيقي پيرامون سير انديشه ضمان طبيب در فقه اماميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۷۵ تا ۲۹۵ منتشر شده است.
نام: تحقيقي پيرامون سير انديشه ضمان طبيب در فقه اماميه
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضمان طبيب
مقاله اذن بيمار
مقاله اخذ برائت
مقاله مشهور فقها
مقاله مبناي مسووليت مدني پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسووليت مدني پزشك داراي دو جنبه است. از يك سو، پزشك متعهد است، بيماري شخص را درمان نمايد؛ اين تعهد پزشك از نوع تعهد به وسيله و مسووليت او نسبت به عدم بهبود بيمار، مبتني بر تقصير است. از سوي ديگر، پزشك متعهد است، تلاش كند تا در جريان معالجه، زيان و خسارت جديد به بيمار وارد نشود. نسبت به اين جنبه از تعهد پزشك و مبناي مسووليت او اتفاق نظر وجود ندارد. در نظام حقوقي ايران مستنبط از ظاهر مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامي، استنباط مي شود، پزشكي كه با رضايت بيمار به معالجه او مي پردازد، مسوول زيان وارده بر اوست هر چند مرتكب تقصير نشده باشد، مگر اينكه قبل از معالجه برائت اخذ كرده باشد. اين مواد از فقه اماميه اقتباس شده است. در اين مقاله تلاش شده است، سير انديشه ضمان طبيب در فقه اماميه و نظرات مختلف که در خصوص مسووليت مدني پزشک مطرح شده است، مورد نقد و بررسي قرار گرفته و مبناي فقهي مواد قانون مجازات اسلامي روشن گردد.