مقاله تحقيقي پيرامون ويژگي هاي کسب و کارهاي زنان کارآفرين تحصيل کرده دانشگاهي و مشکلات آنان در راه اندازي کسب و کار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تحقيقي پيرامون ويژگي هاي کسب و کارهاي زنان کارآفرين تحصيل کرده دانشگاهي و مشکلات آنان در راه اندازي کسب و کار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآفريني
مقاله زنان
مقاله دانشگاهي
مقاله کسب و کار
مقاله ويژگي ها
مقاله مشکلات
مقاله راه اندازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آراستي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري جوكار محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ايران، كارآفريني پديده اي بسيار نو و تحقيقات در اين زمينه خصوصا كارآفريني زنان، بسيار محدود است. علي رغم اين كه در سال هاي اخير تمايل زنان ايراني به داشتن مشاركت اقتصادي و اجتماعي و خصوصا تحصيلات عالي افزايش يافته است، استفاده بهينه از مشاركت آنان در امور اقتصادي جامعه ميسر نشده است.
يافتن منابع مالي مناسب، دسترسي به اطلاعات، ايجاد تعادل بين کار و خانواده و جلب اعتماد ديگران از مواردي است که در اکثر تحقيقات کارآفريني به عنوان موانع و مشکلات زنان در راه اندازي کسب و کار مشاهده مي شود.
به منظور دريافت شناخت کلي از زنان کارآفرين تحصيل کرده دانشگاهي و کسب و کارهاي آنان و شناسايي عوامل موثر بر راه اندازي موفق کسب و کارهاي کارآفرينانه توسط آنان، تحقيقي وسيع و ملي در جامعه زنان کارآفرين تحصيل کرده دانشگاهي با استفاده از پرسشنامه اي که بدين منظور طراحي و با نظرات خبرگان كارآفريني و انجام پيش آزمون، اصلاح گرديد، انجام شد. اين مقاله فقط قسمتي از نتايج اين تحقيق که در رابطه با ويژگي هاي کسب و کارهاي زنان و موانع و مشکلات آنان در راه اندازي کسب و کار است، را بيان مي کند. اين نتايج نشان مي دهد علي رغم اين که يک سوم کسب و کارهاي زنان در زمينه خدمات آموزشي، تحقيق و مشاوره فعال هستند، حدود نيمي از آن ها در زمينه توليد صنعتي و خدمات مرتبط از قبيل حمل و نقل، بسته بندي و تبليغات فعاليت دارند. همچنين مهم ترين مشکلات زنان کارآفرين تحصيل کرده دانشگاهي را وجود قوانين دست و پاگير، بوروكراسي اداري، اخذ مجوزها و تامين منابع مالي تشکيل مي دهند و مواردي از قبيل تضاد نقش ها، مديريت کسب و کار و وجود تبعيض ها که از مسايل جنسيتي ناشي مي گردند و در ادبيات تحقيق از آن ها به عنوان مشکلات اساسي کسب و کار زنان نام برده شده است، مانع جدي زنان کارآفرين تحصيل کرده دانشگاهي ايران محسوب نمي شوند.