سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا بیاتی – گروه ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تحقیق، زیر بنای یک جامعه است. بنابراین باید تمامی عوامل و قابلیت های موجود در جهت انجام این فرایند آماده شود. عوامل این پیشرفت – که محققین هستند – لازم است که دارای دو خصوصیت باشند: اول، آشنا بودن به نیازها و دوم، در اختیار داشتن امکانات کافی برای رفع نیازها.
برای انتخاب زمان و مکان مناسب برای شروع تحقیق، محققنیاز به یک سری امکانات مقدماتی و از جمله، امکان فرصت مطالعاتی و تبادل نظر با سایر محققین دارد. پس از طی موفق این مراحل، محقق با تکیه بر تخصص خویش و تجربیات سایر محققان، آماده انجامتحقیق است. در این مرحله و برای انجام صحیح و پیمودن مسیر واقعی تحقیق، محقق احتیاج به فضایی آرام و کافی، تجهیزات لازم و بودجه مناسب تحت یک مدیریت آگاه و با تجربه دارد. چنانچه عوامل بالا برای محقق مهیا نبوده و یا ناکافی و نامناسب باشد، مسیر تحقیق به بیراهه خواهد افتاد و محقق بر حسب وظیفه و تکلیف محوله، پایان تحقیق تحقیق را اعلا م می دارد. درنتیجه، یافته های این نوع تحقیقات اعتبار لازم را ندارد و در صورت اجرا، نتایج حاصل از آنها چیزی جز هدر دادن اعتبارات تخصیص یافته در بر نخواهد داشت.