سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا زاهدی طبرستانی – کارشناس واحد تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران
ناصر سنگینی – کارشناس واحد تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران
محمدمهدی نظری – کارشناس واحد تحقیق و توسعه صنایع چوب و کاغذ مازندران

چکیده:

در آغاز قرن بیست و یکم اقتصادی نقشی بس مهم و سازنده در ایجاد یک زندگی مطلوب و بی دغدغه ایفا می کند. در نتیجه ایجاد رقابت تجاربی سازنده بر اساس مکانیزم های کارا و لازم اطلاع رسانی ، شناخت صحیح بازار و تعیین دقیق مخاطب، هدف ما را در شناسایی و ایجاد یک ساختار بالنده تجاری که دستیابی به یکبازار داخلی شکوفا، همچنین رقابت سالمولی تنگاتنگ در بازار بین المللی به خوبی یاری خواهد کرد. در این زمینه بدون شک دسترسی و بهره گیری از تحقیقات علمی بازاریابی ونقش آن در واحدهای تحقیق و توسعه که بستر حیاتآینده شرکتها می باشد، پر اهمیت است. استفاده موثر و بهره گیری از تحقیقات بازاریابی یک ابزار مهم استراتژیکبرای شرکتهایی به شمار می آید که در تلاش برای دستیابی بهجایگاهی شایسته و تعیین کننده در دنیای تجارت امروز هستند. علم بازاریابی می طلبد که همواره تجزیه و تحلیلی صحیح از اوضاع اقتصادی چه در سطح خرد یا کلان صورت گیرد به همین دلیل در صورت توسعه و اجرای مناسب می تواند به جریان اطلاعات و حساسیت فزاینده بنگاه نسبت به نیازهای خریداران منجر شده تا در بلند مدت آنها را به مشتریان تبدیل کرده و از این طریق سود نهایی برای شرکت حاصل شود تا هدف ثروت زایی نیز تامین گردد.