سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرداد نیکنام مقدم – شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک

چکیده:

امروز که با یک اشتباه کوچک، حوادثی بزرگ در عرصه تولید وخدمات به وقوع می پیوندد، براستی راه حل پیشگیری چیست؟
در دنیای کنونی، به علت گسترش رقابت ها در زمینه های متنوع و بویژه بازار، دگرگونی های بسیار زیاد مشاهده می شود. تغییر، واژه نام آشنایی توان با فرصتها و تهدیدها برای جوامع است. گاه عامل رشد و زمانی عامل واماندگی میشود. استفاده از واژه بازاریابی به عنوان یک راه حل برای استفاده از موقعیت ها ضرورتی انکارناپذیر است.
امروزه تحقیقات بازاریابی می تواند قافله سالار این کاروان برای رسیدن به هدف – که همانا کسب بازارهای بومی، ملی و جهانی است – باشد. در این مقاله ضمن مروری بر اصول تحقیقات بازاریابی، چگونگی استفاده از آن و کاربردهای آن در سیستم های تولیدی و خدماتی ارائه شده است.