سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سودابه عین افشار – مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان
پروین شرایعی – مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان

چکیده:

روند رو بهرشد جمعیت جهان تامین غذا را به عنوان یکی از مهمترین مسائل روز دنیا مطرح کرده است در این راستا علوم غذایی و فناوریهای مرتبط با آنها جایگزین ویژه ای یافته و تاثیرشان در رفع معضل غذا امری انکارناپذیر تلقی می شود.روشهای نگهداری مواد غذایی ضمن حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری غذا، تولید، عرضه و تجارت آن را تسهیل نموده و بنابراین ازاهمیت بسزایی برخوردارند. به منظور حذف (و یا به حداقل رساندن) عوامل کاهش دهنده کیفیت مواد غذایی که از فرایندهای حرارتی ناشی می شوند، استفاده از روشهای غیر حرارتی مواد غذایی در حال گسترش است. مواد غذایی را می توان با روشهای غیر حرارتی نظیر استفاده از فشار هیدروستاتیک بالا، میدان مغناطیسی نوسان کننده، میدانهای الکتریکی پالسی با شدت جریان زیاد، پالسهای نوری شدید، تشعشع، مواد شیمیایی، مواد بیوشیمیایی و فناوری تلفیقی فراوری نمود. در این مقاله ضمن تشریح هر یک از روشهای مذکور، اثر آنها بر کیفیت مواد غذایی (ویتامینها، مواد مغذی ضروری و مواد مولد طعم)، تولید مواد بد طعم و عمر انبار مانی بررسی خواهد شد.