سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش نوآوری و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید سپهروند – دکتری در اقتصاد کارآفرینی، مدیر آموزش های تخصصی و کارآفرینی جهاد دانشگ

چکیده:

ما در دوره عجیبی از تاریخ زندگی می کنیم. در کشورهای پیشرفته تورم پایین است، نرخ بهره پایین است، بیکاری پایین است،رشد واقعی بالاست و در کشورهای در حال توسعه برعکس تورم بالاست، نرخ تورم بالاست، بیکاری بالاست و رشد واقعی پایین است!
حقیقتا مهمترین دلیل برای اینچنین اختلاف بزرگی چه چیز می باشد؟
در یک نگاه کلی می توانیم در سرمایه گذاری های طبقه بندی اول ریشه های کارآفرینانه را پیدا کنیم و نبود یک اینچنین چیزی را در بین طبقه بندی دوم. لذا توضیح سرمایه گذاری کارآفرینانه و آنهایی که به این صورت بمثابه سرمایه گذاران مخاطره پذیر عمل می نمایند می تواند در این ساحه کمک بزرگی برای ما داشته باشند.
در این تحقیق کوشش ما بر این است که حیاتی بودن سرمایه گذاری کارآفرینانه و عمل سرمایه گذاران مخاطره پذیر را در توفیق کارآفرینی و پیشرفت شرکت های کوچک و متوسط و توسعه کشورها توضیح دهیم.
و از طریق مقایسه دو طبقه شرکت های هندی مبتنی بر سرمایه گذاری مخاطره پذیر (شرکت های نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر) و شرکت های سنتی (نساجی)پاسخ سوالات این تحقیق را بیرون بکشیم.