سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیده چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهزاد وثوقی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف از تعریف دیتوم، تعیین شک وابعاد زمین و تعیین مختصات دقیق نقاط روی زمین است. به موجب تغییر شکل زمین، موقعیت نقاط دارای مختصات در فضای دیتوم در طول زمان تغییر می کند. دیتوم دینامیک با داشتن مجموعه مختصات ایستگاه ها و مدل سرعت حرکت آن ها، راه حلی برای این مسئله است. در این مقاله با استفاده از ایستگاه های شبکه ژئودینامیک ایران دیتوم دینامیکی نسبت به شبکه مرجع ITRF2000 برای ایران تعریف شد. ایستگاه تبریز با ۴۳mm/yr و ۲۸mm/yr وایستگاه مشهد با ۳۴mm/yr و ۵mm/yr در جهت طول و عرض جغرافیایی دارای بیشترین و کمترین سرعت می باشد. با توجه به واقع بودن ایران روی کمربند زلزله خیز، در نظر نگرفتن سرعت حرکت ایستگاه ها در پروژه های ژئودینایکی دقیق موجب کاهش دقت می شود.