سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیروس آزادی – کارشناس ارشد مرتعداری و مسئول دبیرخانه طرح بهبود و اصلاح مراتع استان اصفهان
علیرضا جلالی – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و مدیر پروژه طرح بهبود و اصلاح مراتع استان اصفهان

چکیده:

عدم تناسب بین تعداد بهره برداران متکی به تولیدات مرتعی و به تبع آن تعداد واحد دامی تحت تعلیف از علوفه مراتع با توان تولیدی آن منجر به بروز مشکلاتی اساسی از جمله سیر قهقرایی مراتعف کاهش گونه های با ارزش مرتعی، ازدیاد گونه های مهاجم و سمی، فرسایش خاک و در مجموع تخریب محیط زیست طبیعی گردیده است. بر این اساس طرح بهبود و اصلاح مراتع پیشنهاد گردیده و پس از تصویب به اجرا درآمده است. اهداف عمده این طرح ایجاد تناسب مطلوب بین توان تولیدی مراتع و تعداد دام در مراتع، اصلاح مراتع تخریب یافته با اتکا به عملیات مختلف اصلاحی و اقتصادی نمودن فعالیت های مرتعداری در چارچوب توسعه پایدار می باشد. بالطبع بروز مشکلات فراوانی از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و … قابل پیش بینی می باشد. برنامه های اجرایی طرح از اواخر سال ۱۳۷۹ بر اساس مطالعات مقدماتی که در سطح ایران صورت پذیرفته بود، همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان آغاز شد و تعداد ۱۸ حوزه الگویی- اجرایی با وسعت کل ۷۰۸۴۱۱/۹۴۸ هکتار مشتمل بر مراتع ییلاقی و قشلاقی با تعداد جمعیت انسانی بالغ بر ۷۹۸۶ خانوار (روستایی، عشایر و مهاجر درون کوچ) و جمعیت دامی ۳۲۸۲۰۵ واحد در دستور کار طرح قرار گرفت که نهایتاً منتع به تهیه تعداد ۱۸ طرح الگویی- اجرایی، مصوب کمیته کارشناسی، شورای مابع طبیعی استان و دبیرخانه مرکزی طرح گردید. جمع بندی و آنالیز اطلاعات مندرج در طرح های یاد شده و مقایسه آن با نتایج بدست آمده از برخی تحقیقات علمی از جمله تحقیقات انجام شده توسط دانشکده علوم اجتماعی و منابع طبیعی (۳،۲) که سطح اقتصادی مرتع را ۷۳۳ هکتار و تعداد واحد دامی مورد نیاز جهت تأمین نیاز یک خانوار بهره بردار مرتعی را ۲۲۹ واحد دامی معرفی می کند، حاکی از آن است که اجرای طرح در چارچوب موارد یاد شده با مشکلاتی جدی تر از حد پیش بینی شده روبرو خواهد گردید.