سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهره نیکخواه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان

چکیده:

محققان دانشگاه تکنولوژی دانمارک مطالعه ای با هدف تهیه مدل برای مقاومت حرارتی باکتری اشرشیاکولی ۰۱۵۷:H7 در سرکه سیب به عنوان تابعی از افزودن سوربات، بنزوات و مالیک اسید انجام دادند.
آزمایشات غیر فعال سازی باکتری در ۴۷، ۵۰ و ۵۳ درجه سانتیگراد انجام شد و اندیسهای Z,D محاسبه شدند. مدل های D53 , D50, D47 نشان دادند که هر سه ماده نگهدارنده مقاومت حرارتی را کاهش دادند. به علاوه با افزودن نگهدارنده ها و با پایین نگه داشتن z, PH ولیو افزایش یافت. مدلهای پیشگویی نشان دادن در سرکه ای که حاوی نگهدارنده ها باشد، در ۵۰ درجه سانتی گراد در چند دقیقه باکتریها به میزان ۵ سیکل لگاریتمی کاهش خواهند یافت. اما نتایج آزمایشات اولیه نشان داددر سرکه ای که دارای ۰/۱% سوربات، ۰/۱% مالیک اسید بود، برای کاهش ۵ سیکل لگاریتمی از باکتریها در ۲۰ درجه سانتی گراد ، ۹۰ دقیقه وقت لازم بود.