سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمود جوهرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علیرضا باقرزاده – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

بررسی وضعیت بهداشت محیط کشتارگاه صنعتی در شهر اهواز و آگاهی از نحوه کارایی تصفیه خانه فاضلاب و دفع مواد زائد جامد است. روش تحقیق: در این پژوهش به منظور بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب در سال ۸۲ از فاضلاب خام و پساب خروجی نمونه برداری شد و پارامترهای MPN, EC, PH, CoD, BOD مشخص و ثبت گردید. همچنین با مراجعه در محل و بازدید از نقاط مختلف کشتارگاه ضمن مشاهدات عینی از وضعیت بهداشت محیط اطلاعات مورد نیاز از مسئولین مربوطه در زمینه موقعیت، محل، میزان کشتار روزانه، چگونگی دفع فاضلاب و ضایعات اطلاعات لازم کسب گردید. دستاوردها: نتایج حاصله نشان دهنده آن است که با توجه به وضع ساختمانی کشتارگاه و فرسودگی آن امکان ایجاد شرایط بهداشتی در آن میسر نمی باشد. این کشتارگاه به عنوان یک کشتارگاه صنعتی ساخته شده است ولی بهره برداری از آن بطور سنتی می باشد. میزان MPN, COD, BOD و PH در پساب احصل از تصفیه خانه خارج از استانداردهای زیست محیطی جهت تخلیه در م نابع آبهای سطحی است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به وضع بهداشت محیط کشتارگاه و با توجه به نتایج حاصل از میزان پارامترهای BOD و COD و MPN و PH در پساب خروجی کشتارگاه و هدایت این پسابها به رودخانه کارون، سبب آلودگی آب کارون شده و این آلودگی می تواند در انتشار بیماریهای مشترک انسان و دام شدت بخشیده و سلامت انسانها را نیز به مخاطره افکند.