سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد منافی – انستیتو بهداشت دانشگاه وین – اطریش
فریبرز رضایی – مرکز تحقیقات صنایع غذایی (بهروز)

چکیده:

همانطور که می دانیم آب از مهمترین منابع و مواد اولیه چه در زندگی روزمره بشر و چه در تولیدات صنعتی و بخصوص صنایع غذایی به شمار می آید. از این رو استفاده بهینه از آن و جلوگیری از اتلاف آب تاحد امکان گامی موثر در جهت خود کفایی و ارتقاء صنعتی کشور عزیز مان خواهد بود.
در همین رابطه بررسی آلودگی میکروبی آب مصرفی کارخانه ها و واحدهای صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار استزیرا آب با وجود شفافی و پاکی ظاهری اش یکی از مهمترین عوامل انتقال موجودات بیماریزا نیز بشمار می آید. به همین جهت در چند سال اخیر کوششهایبیشماری درجهت توسعه و کشف روشهای جدیدبه منظور تشخیص و شناسایی عوامل بیماریزا در نمونه های آب انجام گرفته است. این روشها بایددر عین اقتصادی بودن از لحاظ دقت و سرعت عمل نیز در حد مطلوبی باشند.
یکی از اینروشها استفاده از مواد فلوئوروژنتیک به منظور تشخیص و شناسایی سریع باکتریها است. این موادکه از لحاظ شیمیایی به ۴دسته تقسیم می شوند به محیط کشت باکتریها افزوده شده و این امکان را به ما می دهند که با انجام فقط یک آزمایش بر روی نمونه آب یا ماده غذایی وجود یا عدم وجود باکتریهای معرف آلودگی (E.Coli و سایر کلی فرمها) را پس از گذشت فقط ۲۴ ساعت مشخص کنم. مقایسه این روشها با سایر روشهای متداول امروزی و بررسی مزایا و معایب و همچنین درجه حساسیت آن هدف یک طرح تحقیقاتی است که از چندی پیش در مرکز تحقیقات صنایعغذایی (بهروز) و با همکاری انستیتو بهداشت دانشگاه وین (در اطریش) انجام پذیرفته است.