سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا تقوی – عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهن
هادی بابایی – کارشناس ارشد هوافضا دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این کار تحقیقاتی به بررسی آزمایشگاهی رفتار آیرودینامیکی واگن های مسافربری پارس و ارائه راه های مختلف به منظور کاهش نیروی درگ موثر بر آنها پرداخته شده است. به این منظور مدلی از لوکوموتیو GT26 و دو مدل از واگن مسافربری پارس در مقیاس ۱/۳۰ نمونه واقعی ساخته شدند. ازمایشات شامل بررسی اثرات هر یک از پارامترهای فاصله بین واگنها، موقعیت واگن در قطار، عدد رینولدز ، زاویه لغزش جانی و وجود یا عدم وجود لوکوموتیو بر روی نیروی درگ می باشند.
نتایج ازمایشگاهی نشان داند که پوشاندن فاصله بین واگنها باعث کاهش نیروی درگ شده و شکل هندسی لوکوموتیو و نیز تاثیر قابل توجهی بر نیروی درگ موثر بر واگنها خصوصا واگنهای اولیه دارد.