سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الیاس رحیم زاده – شرکت توانیر
حمید واحدی – شرکت توانیر

چکیده:

بررسی کیفیت عملکرد توربین ها چه برای واحدهای در حال کار و چه برای واحدهای جدید بدون داشتن اطلا عاتی از طرا حی و ساخت بطور مناسب مقدور نیست و این اطلاعات نیز معمولاً در انحصار شرکتهای طراح و سازنده خارجی بوده و به سهولت قابل دسترسی نمی باشند . لذا در تهیه این مقاله سعی شد که با استفاده از اطلاعات و امکانات محاسبات کامپیوتری تجارتی موجود طراحی بدنه خارجی یک توربین نمونه مورد بررسی قرار گیرد . توزیع درجه حرارت و تغییر مکان ها و تنش های حرارتی و تنش های ناشی از نیروهای داخلی در حادترین شرایط کاری توربین
محاسبه شد و نتایج با اطلاعات بدست آمده از پیمانکار و تنش های مجاز فلز بدنه مقایسه گردید و تأثیر تغ ییر ضرایب انت قال حرارت داخ لی و ضخامت ها نیز مورد بررسی قرار گرفت