سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن قنبری – دانشجوی رشته اکتشافات معدن، مجتمع فنی مهندسی، دانشگاه یزد.

چکیده:

مدیران به عنوان مهمترین عناصر در یک معدن باید مورد توجه قرار گیرند. بررسی مدیریت و روانشناسی کار در معادن با توجه به رابطه تنگاتنگ این دو موضوع با هم، بهترین راه برای رسیدن به کارآیی بالا و بهره وری بیشتر در معادن است. بررسی شخصیت کارکنان و مدیران معادن از جنبه های گوناگون و فاکتورهای مدیریتی موجود در معدن می تواند در راه کارگشا باشد. تهیه پرسشنامه و تکمیل آن در معادن، بهترین شیوه تحقیق در این رابطه است. پرسش نامه توسط دوستان در گروهی از مهمترین معادن تکمیل شده اند. تجزیه و تحلیل سوالات تکمیل شده توسط مدیران و کارکنان در مرحله بعدی می باشد.
مهمترین مسائل و معضلات معادن، عدم آگاهی کارکنان از مسائل کاری، قوانین، مقررات و موارد ایمنی، عدم ارتباط در طرفه بین مدیران و کارکنان، آموزش ضعیف کارکنان و مدیران و وجود روابط به جای ظوابط نام برد. برای ح این مسائل برنامه ریزی دقیق و هماهنگ آموزش، آموزش صحیح کارکنان و مدیران، وجود رهبر موفق در کار و نقش در کار و نقش و اهمیت خدمات مشاوره ای و … پیشنهاداتی است که ارائه شده است.