سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صدیقه شیخ – دانشجوی کارشناسی، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن شیخ – دستیار پژوهشی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
هادی سلامتی مشهدی – استادیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در تحقیق حاضر نتایج مطالعات وپژوهشهای انجام شده برای تولید پودر ماده پیشرفته ای با عنوان Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ آورده شده است که در پیل های سوختی اکسید جامد به عنوان بهترین ترکیب برای تولید الکترولیت سرامیکی مورد توجه می باشد. تحقیقات انجام گرفته بر قطعات تولید شده از این ترکیب نشان می دهد که نوع فرآیند تولید پودر بر روی نفوذ پذیری اکسیژن مربوط به الکترولیت تاثیر ۱۳۷۳ k به مدت ۵ ساعت بر خشته حاصل از پودر تولید شده توسطبسزایی دارد. فرآیند سینتر در دما بیان می کند که این روش سبب بهبود کارایی الکترولیت و نفوذپذیری اکسیژن (SS) فرآیند سنتزحالت جامد می گردد.