سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضوان حسین قلی نژاد – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با ورود به عرصه بازار رقابت جهانی و کوشش برای نیل به برتری رقابتی، خلاقیت و نوآوری یک مهارت اساسی و یک پدیده چشمگیر و جالب توجه در قلمرو مدیریت دانش به شمار می رود. زیرا خلاق بودن اغلب با آنچه افراد نمی دانند و نیز به آنچه می دانند، مرتبط است. خلاقیت به قدرت کاربری دانش برای حل مسائل و نوآوری اطلاق می شود. در دنیای امروز تولید اطلاعات و دانش فنی وکاربرد آن فرایندی است که با دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و به کارگیری آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی نوعی مزیت و برتری شمرده میشود. لذا، با فراهم کردن زمینه و بستر لازم برای خلق ، توسعه و کاربرد دانش آشکار و ضمنی نهفته در اذعان افراد، موجبات دستیابی به سازمان به خلاقیت، نوآوری و دانش آفرینی ممکن می گردد.