سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام ناصح زاده – کارشناس ارشد معماری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

تکنولوژی از دانشی که از سازش ذاتی با محیط طبیعی و از راه آزمون و خطا کسب گردیده سرچشمه می گیرد و کاربرد آن در ابتدا، یعنی از زمانی که تبدیلمهارت ها به اصول تکنولوژیکی شکل گرفت، رسمیت یافت. توسعه مهارتها به تجمع دانش مستحکمی منجر شد، که این پیشرفت، به نوبه خود ، به علم منتهی گشت. اما پس از انقلاب صنعتی و بخصوص از اواخر قرن نوزدهم ، گسترش علم و تکنولوژی ، تصویر متفاوتی را بصورت تدریجی ایجاد کرده است. هرچند عمده تکنولوژی های این دوره ، هنوز هم بخش اعظم درون داده های خود را از ماخذهای غیر از علوم، به معنای اخص آن، کسب کرده اند ، ولی از اواخر قرن نوزدهم ، علوم به دو طریق بسیار مهم نقش قابل توجهی در فرآیند نوآوری تکنولوژیک داشته اند. گسترش صنعت و سرعت گیری رشد اقتصادی و رقابت، موجب شد تا فعالیت های نوآورانه تکنولوژیک اهمیت روز افزونی یابد. پیشبرد این فعالیتها وجود شمار قابل ملاحظه متخصصان فنی در کلیه سطوح صنعتی، از مدیریت تا ابداع را ضروری گرداند. این متخصصان می باید مسلح به حداقلی از آگاهی های عمومی نسبت به اصول کلی چگونگی کار و عمل حیطه های تخصصی خود می بودندو این آگاهی های عمومی و اصول کلی چیزی نبود مگر همان علمی که از طرف مختلف، از آموزش رسمی دانشگاهی تا مطالعات انفرادی متنون علمی، به این متخصصان منتقل می گشت. اما به جز این کمک غیرمستقیم، جامعه علمی به طریق دیگری هم به فرایند نوآوری تکنولوژیک یاری می رساند و آن در مقاطعی بود که حل یک مساله کلی، منوط به پاسخگویی مشخص به یکی از اجزا آن مساله توسط دانشمندان علوم می گشت.
اما درسال های پایانی سده بیستم میلادی، و آغاز قرن بیست ویکم تغییرات ذکر شده رابطه ما بین علوم و تکنولوژی به چند علت به تحولات کیفی غیر قابل بازگشت منجر شده است.
(۱) دانش علمی پایه، نقش کلیدی و حیاتی روز افزونی را برای راهگشایی ها و پیشرفت های عمده تکنولوژیک ایفا می کند.
(۲) بنیان تکنولوژیک کشورها به طور فراینده ای در کاربردی نمودن علوم نهاده شده است.
(۳) بسیاری از راهگشاهای اخیر، حاصل تبادلات فی ما بین شاخه های مختلف علوم از یکدیگر بوده است.
(۴) تکنولوژی خصایص سیستمی قوی تری در جهت توسعه به خود گرفته است.
اگر در اوایل قرن بیستم دسترسی داشتن به یک بنیاد گسترده علوم و تکنولوژی یک امتیاز برای اقتصادها و صنایع ملی بود، اینک این امر به یک ضرورت بدل گشته است.