سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیقاد شمس – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهنگ جلالی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله ضمن تشریح اهمیت تنوع بخشی به منابع تامین انرژی، گستردگی طیف تحقیق و توسعه و ارایه نمونه آماری از فعالیت های تحقیق و توسعه در بخش انرژی، با توجه به خود ویژگی
های ملی، اولویت های تحقیقات ملی انرژی، شناسایی و برای تدوین برنامه تحقیق و توسعه ملی انرژی ارایه شده است