سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا جواهری – شرکت واگن پارس

چکیده:

امروزه جامعه ای را نمی توان یافت که بدون اتکا به پژوهش و نوآوری آینده روشنی را برای خود پیش بینی نماید. در جهان فردادانش و تکنولوژی نقش تعیین کننده ای را در شکوه و اقتدار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها بر عهده دارد و تنها صنعتی می تواند در جامعه جهانی حضور داشته باشد که در آن تحقیقات جایگاهی درخور و شایسته دارد. وجود واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت نقش مهمی را در ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات کارخانجات ایفاء می نماید.
در مقاله حاضر جایگاه واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت بویژه صنعت ایران مورد بررسی قرار گرفته است. سپس ضمن معرفی استفاده کنندگان از نتایج فعالیتهای این واحدها، ساختار تحقیق و توسعه در دو کشور بزرگ صنعتی جهان آمریکا و ژاپن مورد مقایسه قرار گرفته است. در ادامه تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه مورد بحث واقع شده و در خاتمه واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بیان مشکلات مبتلا به آنها راه حلهایی برای رفع این مشکلات ارائه گردیده است.