سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مریم اکبری نصیری – کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
کسری بهزاد – عضو هیئت عل

چکیده:

یکی از مشخصه های تجارت نوین افزایش رقابت و پیچیدگی در فضای کسب و کار است. شرکت ها و بنگاه های اقتصادی برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار، شناخت و حل چالش های تجاری و بقای خود پیوسته نیازمند تغییر و تحول هستند. چگونگی ایجاد دگرگونی در سازمان ها همیشه بحث انگیز بوده است. بدون شک یکی از مهم ترین شاخصه های تحول نیروهای انسانی هستند. از آنجا که برای تحول، نگرش و باورهای افراد نیز نیازمند تغییراست، دگرگونی امری دشواری به نظر می رسد. در واقع تغییر با مشارکت افراد عجین است و این مشارکت منوط به درک و پذیرش تحول است. از اواخر دهه ۸۰ میلادی تلاش هایی برای همراه ساختن تغییر و یادگیری صورت گرفته است که نتیجه این تلاش ها دست یابی به حقیقتی با ارزش بود. "تغییر باید ناشی از یادگیری باشد تا مقاومت افراد در برابر آن کاهش یابد. "
در دهه آینده، سازمانی که قادر باشد سریعتر و بیشتر خود را با شرایط تحول تطبیق دهد موفق تر خواهد بود زیرا برگ برنده ساززمان ها، سرعت بیشتر یادگیری نسبت به رقبا خواهد بود. از این روست که مفاهیم سازمان های تندآموز و تند پاسخ در راستای تکمیل مفاهیم سازمان های یادگیرنده و یادگیری سازمانی مطرح شده است.
مراکز تحقیق و توسعه (R&D) به عنوان مغز متفکر سازمان ها، در فراهم کردن زمینه های لازم برای ایجاد سازمان های تند پاسخ و تند آموز وسرعت بخشیدن به تطبیق شرایط و تحولات کسب و کار نقش مهم و انکارناپذیری خواهند داشت. این مراکز قادر خواهند بود که تفکر سیستمی که ظرفیترین جنبه یک سامان تندآموز است ، را در سازمان رواج داده تسلط و قابلیت های شخصی افراد را توسعه دهد و همچنین در ایجاد و تغییر مدل های ذهنی که منتج از تصاویر و باورهای عمیق آنها از دنیا و نحوه عملکرد آن هاست موثر واقع شود. بنابراین تصویر آرمانی مشترک بین افراد سازمان و سازمان ایجاد شده در نهایت فراگیری سیستمی در سازمان توسعه می یابد.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که لازمه دستیابی به سازمان های تندآموز و تند پاسخ تسری یکپارچه اصول مطرح شده توسط پیتر سنگه در سازمان ها می باشد.
نتایج حاصل از به کارگیری فرامین سازمان های تندآموز عبارتند از:
– مبدل ساختن کار گروهی به خلاقیت جمعی
– رهایی از پیش فرض ها و ذهنیت های محدود کننده
– آموختن این نکته که "چگونه هم جنگل را ببینیم و هم درختان را"
– پایان بخشیدن به جنگ بین خانواده و کار
– همسو کردن اصول یادگیری
– …