سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

قدرت اله حیدری – شرکت متن بخش انتقال
گلنازسادات مهدوی خواه – شرکت متن بخش انتقال

چکیده:

خطوط انتقال و توزیع نیرو با وجود داشتن نقش حیاتی در صنعت برق، خود محیط زیست را دچار مخاطره می سازند . لذا برای کاهش آثار سوء آنها لازم است در طول مسیر، بخشی از مساحت زمین اطراف از استفاده نرمال خارج گردد . مساحت زمین اشغالی تابعی از طول خط، عرض حریم و پهنای برج ها می باشد که برای کاهش آن باید عرض حریم و پهنای برج ها یا پایه ها را کاهش داد . از آنجا که میزان حریم، قانونی و عملاً غیر قابل تغییر است، تقلیل پهنای باند عبور تنها از طریق کاهش پهنای برج ها میسر می گردد . این مقاله که نتایج یک پروژه تحقیقاتی را ارائه می دهد، بیانگر این موضوع است که با تدابیر بکار گرفته شده، امکان کاهش پهنای برج های خطوط ۶۳ کیلوولت موجود و آینده میسر است . میزان این کاهش به پارامترهای متعددی وابسته است، اما این مطالعات نشان می دهد حتی با بهره گیری از پایه ها یا برج های دو مداره متداول در شبکه برقرسانی کشور می توان فواصل فازهای دو طرف برج را تا حدود ۵۰ درصد کاهش داد