مقاله تحليلهاي ضرايب فزاينده رشد و توزيع درآمد در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي: مورد ايران و کشورهاي منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: تحليلهاي ضرايب فزاينده رشد و توزيع درآمد در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي: مورد ايران و کشورهاي منتخب
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله اقتصاد
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله ماتريس حسابداري اجتماعي
مقاله حسابهاي درونزا و برونزا
مقاله ساختار اقتصادي
مقاله ضرايب فزاينده رشد و توزيع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بانويي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مومني فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليلهاي سياستي اقتصادي و اجتماعي، اتخاذ دو نوع سياستگذاري در چارچوب ماتريس حسابداري اجتماعي برجسته مي گردند. نوع اول، هدايت منابع از بستر فعاليتهاي توليدي بر رشد (توليد) و توزيع (درآمد خانوارها) و نوع دوم هدايت منابع از طريق انتقالات جاري دولت به خانوارها و آثار آن بر رشد و توزيع. ضرايب رشد و توزيع ناشي از اتخاذ بالقوه هر يک از اين دو نوع سياستگذاري در اقتصادهاي ايران، مالزي، اندونزي، هند، چين و شوروي با توجه به پرسش اصلي زير مبناي سنجش قرار مي گيرند.
«ساختار اقتصاد کداميک از کشورهاي مورد بررسي از منظر رشد و توزيع نسبت به اتخاذ بالقوه دو نوع سياستگذاري داراي انعطاف پذيري بيشتري است و جايگاه ايران چگونه خواهد بود؟» نتايج نشان مي دهند که در مقايسه با ساير کشورها، انعطاف پذيري ساختار اقتصاد ايران در نوع اول سياستگذاري نسبت به نوع دوم بيشتر است.