مقاله تحليلي از تعليق در انحلال عقد در فقه اماميه و حقوق فرانسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در فقه و اصول (مطالعات اسلامي) از صفحه ۲۰۵ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: تحليلي از تعليق در انحلال عقد در فقه اماميه و حقوق فرانسه
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعليق در انحلال عقد
مقاله سقوط تعهدات
مقاله اثر قهقرایي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدانيان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فقه اماميه علي رغم اجماع ادعايي در خصوص بطلان تعليق در انعقاد عقد مي توان به نهادهاي معلقي دست يافت كه بسيار شبيه به «تعليق در انحلال تعهد» در حقوق فرانسه مي باشد. از سويي منبع قانون مدني ايران در قسمت تعهدات ،فقه اماميه و قانون مدني فرانسه بوده ولي جاي اين نهاد حقوقي خالي است. در اين صورت اين ترديد به ميان مي آيد كه آيا تعليق در انحلال تعهد، مشمول اجماع مزبور مي باشد و با حقوق ايران سازگاري نداشته كه صراحتا پذيرفته نشده است يا اين كه براي تكميل قانون باتوجه به برخي از تاسيسات فقهي مي توان چنين نهاد حقوقي را خارج از اجماع دانسته و در حقوق ايران نيز پذيرفت؟ در اين مقاله با استفاده از مطالعه تطبيقي، تعليق در انحلال عقد و آثار آن مطرح شده است.