مقاله تحليلي از رژيم بادهاي شديد و طوفاني يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تحليلي از رژيم بادهاي شديد و طوفاني يزد
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يزد
مقاله باد
مقاله طوفان
مقاله ناپايداري
مقاله نقشه سينوپتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار كمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از بلاياي طبيعي که هر ساله موجب خسارت هاي زيادي در نواحي خشک و بياباني جهان از جمله ايران و منطقه يزد مي شود، بادهاي شديد و طوفان ها است. به سبب موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي، اين منطقه همواره در معرض بادهاي شديد و طوفان هاي گرد و خاک قرار دارد. از اين جهت شناخت رژيم بادهاي شديد و طوفان هاي منطقه يزد به منظور کاهش آثار مخرب اين پديده به ويژه در امر تثبيت ماسه هاي روان، ضروري است. اين تحقيق با استفاده از داده هاي ديد افقي، سرعت و جهت باد، رطوبت نسبي، دما، فشار، ابر و پديده گرد و خاک ايستگاه هاي سينوپتيک يزد و کرمان، داده هاي جو بالاي اين ايستگاه ها و نقشه هاي سينوپتيک در طي دوره آماري سال هاي ۱۳۶۲ – ۱۳۸۲ انجام شده است.
نتايج مطالعه نشان مي دهد که بيش از ۷۷ درصد بادهاي شديد منطقه از سمت ۲۵۰ تا ۳۳۰ درجه وزيده و سرعت آن بين ۱۵ – ۲۹ متر بر ثانيه در نوسان است. اين بادهاي شديد در ساعت هاي بعد از ظهر مي وزند. وزش بادهاي غالب از سمت شمال غرب و غرب است. بيش از ۵۰ درصد از بادهاي شديد و طوفان هاي منطقه در ماه هاي ارديبهشت و فروردين رخ مي دهند. در ابتداي دوره گرم سال و انتقال فصل، ناپايداري هاي جوي و طوفان هاي گردوخاک در منطقه افزايش پيدا مي کند. علت اصلي اين پديده وزش بادهاي شديدي است که به دنبال تغييرات سريع فشار و دماي هوا در اين موقع از سال رخ مي دهد. عبور يک سامانه کم فشار با جبهه سرد و خشک از سمت غرب – شمال غرب همراه با وجود ناوه در ترازهاي ۸۵۰ و ۵۰۰ هکتوپاسکال و ناپايداري هاي محلي، مهمترين علل بروز اين بادهاي شديد در منطقه است.