مقاله تحليلي از شعر حافظ بر اساس اصول نقد ادبي آي. ا. ريچاردز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تحليلي از شعر حافظ بر اساس اصول نقد ادبي آي. ا. ريچاردز
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد نو
مقاله شعر حافظ
مقاله حل تعارض هاي رواني
مقاله ارتباط
مقاله شعر درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آي. ا. ريچاردز (۱۹۶۵ ۱۸۹۳) يکي از تاثيرگذارترين متفکران قرن بيستم در حوزه هاي روان شناسي، نقد ادبي، زبان شناسي و فلسفه است. وي تحت تاثير مکتب پوزيتيويسم با جسارتي فوق العاده، بر شيوه هاي نقد ادبي گذشته زبان اعتراض مي گشايد و قلم رد مي کشد. او بر پايه مطالعاتش در روان شناسي و اخلاق، نظريه کاملا متفاوت خود را در نقد ادبي بر اساس سه مفهوم تجربه، ارزش و ارتباط بنياد مي نهد. در مقاله حاضر، نخست با نگاهي به زمينه هاي فکري و فلسفي ريچاردز، کوشش شده مهم ترين انديشه هاي وي در نقد ادبي، در پيکره اي کلي و منسجم ترسيم گردد. در دومين بخش، شعر حافظ بر اساس ديدگاه ريچاردز بررسي و تحليل شده است. براي انجام بهتر اين تحليل، ابتدا مهم ترين اصول نقد ادبي ريچاردز در قالب پنج گزاره فشرده بيان شده و آن گاه مصاديق هر کدام از اين گزاره ها در ديوان حافظ جست وجو شده است.
نتيجه اين مطالعه نشان مي دهد که يافتن مناسب ترين راه براي حل تعارض انگيزه ها و اميال متناقص انساني که در نظريه ريچاردز کارکرد اصلي شعر شمرده مي شود، در شعر و انديشه حافظ نيز نقشي اساسي دارد. اين نگاه تازه، از برخي جنبه هاي شعر حافظ، فهمي ژرف تر به دست مي دهد. از اين گذشته، نشان مي دهد که ريچاردز در تدوين نظريه اي عمومي در نقد ادبي ، موفقيت بسيار داشته است.