مقاله تحليلي از متانت گفتاري زبان قرآن در حوزه التذاذات جنسي (عنوان عربي: تعليق علي وقار الکلام في لغة القرآن الکريم في ناحية التلذاذات الجنسيه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: تحليلي از متانت گفتاري زبان قرآن در حوزه التذاذات جنسي (عنوان عربي: تعليق علي وقار الکلام في لغة القرآن الکريم في ناحية التلذاذات الجنسيه)
این مقاله دارای ۵۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله زبان
مقاله تعابير
مقاله التذاذات
مقاله متانت گفتاري
مقاله راهبرد (كليد واژه عربي: القرآن
مقاله اللغه
مقاله التعابير
مقاله وقار الکلام
مقاله ارشاد)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستقيمي مهديه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: امرايي ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: فضلي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسي:
زبان قرآن را مي توان به سه معناي ۱- زبان عربي، ۲- زبان عربي متناسب با انديشه و زبان مخاطب و ۳- زبان عربي متناسب با انديشه و زبان مخاطب و هماهنگ با سيستم انديشه وري گوينده در نظر گرفت. کم و کيف متانت گفتاري زبان قرآن (به هر سه معني) در حوزه هاي پنج گانه التذاذات جنسي (التذاذات قلبي، بصري، سمعي، لمسي و مقاربتي) قابل اثبات است. کنايي بودن همه تعابير جنسي قرآن، صراحت گريزي قرآن در مقام تفهيم و احتراز قرآن از واژگان متداول برخي از ادباي عرب و همچنين هم خواني زيرساخت هاي انديشه هاي قرآني (در بخش جهان بيني و اخلاق) با روش زباني قرآن در اهميت دادن به متانت گفتار، همگي نشان دهنده اين شيوه اخلاقي قرآن در نحوه بيان مسايل و کاربرد تعابير جنسي است.
از تحليل ابعاد اين متانت گفتاري مي توان به برخي از مولفه هاي راهبردي در زمينه حاکميت پارادايم متانت گفتاري در سه قلمرو سياست گذاري هاي کلان، سياست گذاري هاي حوزه اي و منطقه اي و حوزه محاورات فردي و شخصي و گفت و گوهاي دو جنس مخالف پي برد.