مقاله تحليلي از نابرابري و عدم تعادل فضايي توسعه در استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جغرافيا و مطالعات محيطي از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تحليلي از نابرابري و عدم تعادل فضايي توسعه در استان اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظم فضايي
مقاله برنامه ريزي قطبي
مقاله برنامه ريزي فضايي
مقاله اسکالوگرام
مقاله توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روند تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در دهه هاي اخير و گوناگوني بستر جغرافيايي به شکل گيري نوعي خاص از نظام فضايي استقرارگاه هاي انساني منجر شده است. عدم تعادل ميان مراکز روستايي و شهري در زمينه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، موجب بر هم خوردن نظم فضايي سکونتگاه ها از يک سو و رشد شتابان و بي رويه بعضي از شهر هاي درجه اول گرديده است، مهاجر فرستي از روستاها و شهرهاي کوچک به اينگونه شهر ها باعث محروميت، انزوا و حاشيه اي شدن روستاها و شهرهاي کوچک، گرديده است. نمونه آن، نامتعادل بودن ساختار فضايي استان اصفهان مي باشد. قطبي شدن جمعيت آن در ناحيه اصفهان، تمرکز انواع فعاليتهاي اقتصادي، خدماتي در شهر اصفهان، باعث بهم خوردن سلسله مراتب منطقي و منظم در مرتبه و اندازه سکونتگاهها گرديده است.
اين پژوهش با اين فرضيه مورد بررسي قرار گرفته که : شيوه برنامه ريزي قطبي و نوع سياست گذاري ها باعث نابرابري و عدم تعادل فضايي در استان اصفهان گرديده است. اين تحقيق با استفاده از روش اسنادي و آماري و بهره گيري از مدل اسکالوگرام به تحليل موضوع مورد مطالعه پرداخته و سعي در نشان دادن راهکارهايي در کاهش نابرابري و عدم تعادل در منطقه مي باشد.