مقاله تحليلي از وضعيت شهر جديد رامشار (با تاکيد بر عدم جمعيت پذيري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان از صفحه ۴۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تحليلي از وضعيت شهر جديد رامشار (با تاکيد بر عدم جمعيت پذيري)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستان
مقاله رامشار
مقاله شهر جديد
مقاله جمعيت پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وارثي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اذاني مهري
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسيني حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحي وايجاد شهرهاي جديد در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بيشتر براي سياست اسکان و جذب سرريزهاي جمعيتي که مشکلات شهر نشيني را سبب مي شود، اجرا مي گردد. همچنين اين شهرها در کشورهاي در حال توسعه به علت ناتوانايي آنها در حل معضلات و مشکلات موجود در شهرهاي بزرگ و مادر شهرها احداث مي شوند و به علت استفاده از امکانات شهرهاي بزرگ معمولا در نزديکي آنها احداث مي شوند.
با عنايت به موقعيت ژيوپولتيک منطقه سيستان، حفظ جمعيت به عنوان عامل اصلي براي تقويت مرزهاي شرقي و حفظ تماميت ارضي نقش آفرين بوده است، اما تحولات جمعيتي طي نيم دهه اخير حاکي از خروج بخش قابل توجهي از جمعيت منطقه به خارج از سيستان بوده است از طرفي، درآمدهاي حاصله از فعاليتهاي شهري کمتر در منطقه به کار گرفته شده و گرايش به سرمايه گذاري در خارج از منطقه نظير شهر زاهدان و حتي مشهد زياد بوده است. علاوه بر آن، شرايط محيطي نظير بالا بودن زه اراضي و شور بودن آن، فرسودگي زودرس ساختمانها و پژمردگي بافت شهري ميل به سرمايه گذاري در شهر و منطقه را کاهش مي دهد. با توجه به اين شرايط، شهر جديد رامشار به عنوان کانوني جهت جذب بخشي از جمعيت شهري و در جهت رفع مشکلات منطقه طراحي گرديده است.
در اين تحقيق با عنايت به عدم موفقيت شهر جديد رامشار در زمينه جمعيت پذيري در افق طرح، سعي شده تا به بررسي مشکلات و عواملي که مانع جذب جمعيت در شهر جديد رامشار شده است، پرداخته شود. اين امر با طرح سوالها و طراحي پرسشنامه؛ مطالعات کتابخانه اي و ميداني، اخذ اطلاعات از ادارات و مسوولان مربوطه صورت گرفته است که پس از تجزيه و تحليل آماري پاسخهاي پرسشنامه، مشکل جمعيت پذيري به طور علمي بررسي گرديده و در پايان نيز پيشنهادها و توصيه هايي جهت جذب جمعيت، توليد و سرمايه  در اين شهر جديد ارايه شده است.