مقاله تحليلي برماهيت حقوقي دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ برسهم۵۰ درصدي از درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تحليلي برماهيت حقوقي دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ برسهم۵۰ درصدي از درياي خزر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاع
مقاله منطقه انحصاري
مقاله متعاهدين
مقاله رژيم حقوقي
مقاله خط تحريم
مقاله کاندومينيوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل پورروشن علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عزتي عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درياي خزر از ديرباز يکي از درياهاي محصور ميان ايران و روسيه بوده است. طي چند دوره تاريخي، روسيه به زور بخش هاي مهمي از سواحل ايران در خزر را از اين کشور جدا کرد و کشورهاي جديدي تشکيل داد. قراردادهاي ننگين ترکمنچاي و گلستان بخشي از قراردادهايي است که به موجب آنها بخش هايي از سواحل غربي و شرقي ايران در درياي خزر از آن جدا شده است. با وجود اين، بعد از تشکيل اتحاد جماهير شوروي، دولت آن کشور بمنظور دلجويي از ايران قراردادهاي ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ را با ايران منعقد کرد. اما بعد از سال ۱۹۹۱ و در پي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، وضعيت حقوقي اين دريا به کلي تغيير کرد و ۳ کشور جديد در ساحل اين دريا پديد آمدند. از آن زمان تاکنون مذاکرات متعددي براي تعيين رژيم حقوقي جديد خزر شده است، که مقدمه اي براي اجلاس هاي آتي مديران کل حقوقي وزارتخانه هاي امور خارجه محسوب مي شود که از سال ۱۹۹۵ به بعد در چند دوره مختلف در پايتخت هاي کشورهاي ساحلي برگزار شد.