مقاله تحليلي برچگونگي اعجاز علمي قرآن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در منهاج از صفحه ۲۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تحليلي برچگونگي اعجاز علمي قرآن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعجاز علمي
مقاله وجوه اعجاز
مقاله قرآن کريم
مقاله معجزه
مقاله تحدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مودب سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي عبدالزهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مسایل مهمي که انديشمندان مسلمان را ازآغاز نزول قرآن کريم به خود مشغول داشته است، موضوع تبيين وجوه اعجاز قرآن کريم است، زيرا قرآن از حيث اعجاز، وجوه متعددي دارد. وجوه آن، به دليل عظمت قرآن و گستردگي آن براي انسان هاي اهل تدبر و بصيرت، در هر برهه اي از زمان،جنبه جديدي از اعجاز قرآن را، آشکار مي کند. پيرامون شناخت و احصاي همه وجوه اعجاز قرآن، ميان پژوهشگران حوزه علوم قرآني و مفسرين، اختلاف نظر وجود دارد. مي توان گفت که دليل وجود تعدد وجوه اعجاز قرآن، از طرفي هم به انسان بر مي گردد و هم به متن قرآن. به جهت ضعف دانش بشري و محدود بودن حوزه شناخت او نسبت به مسایل جهان هستي و نيز اعتماد کافي بر ابزار شناخت انساني (علم تجربي) و هم به قرآن مربوط مي شود که مشتمل بر محتواي عالي و نکات دقيق و اسرار و رموز لطيف آن از حکمت، امثال، قصص و استدلال مي باشد.
بي ترديد هر چه زمان بگذرد، عظمت قرآن و برخي از وجوه اعجازعلمي قرآن و سري از اسرار و رازهاي نهفته آن آشکار مي شود، پيرامون اين موضوع در بين محققان ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد که در اين مقاله به تحليل هريک از آن نظرات پرداخته شده و ديدگاه معتدل که همان برخورداري قرآن از اشارات علمي است، تاييد شده است.