مقاله تحليلي بر ابعاد اجتماعي و روان شناختي فضاهاي سبز در شهرها (با رويکرد مديريت شهري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مديريت شهري از صفحه ۱۹ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تحليلي بر ابعاد اجتماعي و روان شناختي فضاهاي سبز در شهرها (با رويکرد مديريت شهري)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضاي سبز
مقاله آثار جامعه شناختي
مقاله آثار فرهنگي
مقاله آثار رواني
مقاله امنيت و مديريت شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي فرد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده سيددانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرار گرفتن در فضاي مدرن و افزايش جمعيت و رشد شهرنشيني، شهرها را به کانون تجمع هاي زيستي و فعاليت هاي مختلف و متنوع تبديل کرده و آنها را با کمبود فضاهاي سبز عمومي روبرو نموده است. اين در حالي است که با گذر از فضاي مدرنيته و قرار گرفتن در جهان پست مدرن و به وجود آمدن حس نوستالژيک در اين فضا، نياز شهروندان را براي گذران اوقات فراغت افزايش داده و بازگشت به فضاهاي سبز در شهرهاي مدرن را باعث شده است که اين خود آثار اجتماعي، رواني و فرهنگي زيادي را بر شهرنشينان واقع در اين فضاها بر جاي مي گذارد. در اين مقاله که بر اساس روش تحقيقي توصيفي – تحليلي (با تاکيد بر تحليل ثانويه) تهيه گشته، سعي بر آن شده است که ضمن بيان اهميت فضاي سبز در شهرهاي مدرن امروزي و تحليل آثار اجتماعي، فرهنگي و رواني ناشي از گسترش اين فضاها، توصيه ها و راهکارهايي در جهت بهبود عملکرد مديريت شهري در ارتباط با ارتقاي آثار اجتماعي، فرهنگي و رواني فضاهاي سبز شهري در کلانشهرها ارايه شود. يافته هاي اين مقاله بيانگر آن است که:
– فضاهاي سبز در شهرها صرف نظر از بازده اکولوژيک، داراي آثار و تبعات مطلوب بسياري در زمينه هاي اجتماعي و روانشاختي هستند؛ اما اين فضاها در صورت عمکرد ضعيف مديريت شهري مي تواند زمينه ساز برخي از کارکردهاي نامطلوب باشد.
– ارتقاي بهره وري فضاهاي سبز مي بايست بيش از ارتقاي اکولوژيک آنها مورد توجه مديريت شهري و به تبع مديريت پار ک ها و فضاهاي سبز شهرداري ها قرار گيرد.
– فضاهاي سبز شهري و مديريت شهري هر دو بر يکديگر تاثير مي گذارند، به طوري که مي توان گفت فضاي سبز شهري بدون مديريت فعال و پايدار شهري عملکرد و کارکرد مطلوبي نخواهد داشت.